Stock ROM for Vivo IQOO 7 (PD2049F)

Stock ROM for Vivo IQOO 7 (PD2049F) DOWNLOAD: PD2049F_EX_A_8.70.23_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_System_Split_2208021_QPST.zip | OneDrive PD2049F_EX_A_6.74.0_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_System_Split_QPST.zip | OneDrive PD2049F_EX_A_1.75.21_LA.UM.9.14.r1-03700-LAHAINA-SM8350_Split.zip | OneDrive PD2049F_EX_A_6.76.2-update-full_1667963753.zip | OneDrive PD2049F_EX_A_6.71.30-update-full_1644593167.zip | OneDrive HOW TO FLASH: Tool ...
VIVO
VIVO

Stock ROM Vivo Y72 5G (PD2112F / PD2069F)

Stock ROM Vivo Y72 5G (PD2112F / PD2069F) DOWNLOAD: PD2112F_EX_A_6.73.20_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_System_Split_QPST.zip | OneDrive PD2112F_EX_A_6.73.18_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_System_Split_QPST.zip | OneDrive PD2112F_EX_A_6.73.14_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_System_Split_QPST.zip | OneDrive ...
VIVO

Stock ROM for Vivo V21 5G (PD2083F)

Stock ROM for Vivo V21 5G (PD2083F) DOWNLOAD: PD2083F_MT6853_EX_A_6.73.24.zip | OneDrive PD2083F_MT6853_EX_A_6.73.17_160622.zip | OneDrive PD2083F_MT6853_EX_A_3.11.5_100322.zip | OneDrive PD2083F_MT6853_EX_A_1.74.53_011221.zip ...
VIVO

Stock ROM for Vivo T1 Pro 5G (PD2193F)

Stock ROM for Vivo T1 Pro 5G (PD2193F) DOWNLOAD: PD2193F_EX_A_12.0.5.22.W30.V000L1_vivo_qcom_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_system_split.rar | OneDrive PD2193F_EX_A_12.0.7.3.W30.V000L1-update-full_1670941346.zip | OneDrive PD2193F_EX_A_12.0.6.0.W30.V000L1-update-full.zip | OneDrive ...
VIVO

Stock ROM for Vivo V23e (PD2150F)

Stock ROM for Vivo V23e (PD2150F) DOWNLOAD: PD2150F_MT6781_EX_A_36.18.0_111022.zip | OneDrive PD2150F_MT6781_EX_A_36.16.2_180822.zip | OneDrive PD2150F_MT6781_EX_A_3.20.1_180722.zip | OneDrive PD2150F_MT6781_EX_A_3.20.0_010722.zip | OneDrive ...

Stock ROM for Vivo Y51 (PD2050F)

Stock ROM for Vivo Y51 (PD2050F) DOWNLOAD: PD2050F_EX_A_6.72.1_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_System_Split_QPST.zip | OneDrive PD2050F_EX_A_6.71.29_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_System_Split_QPST.zip | OneDrive PD2050F_EX_A_6.71.25_LA.QSSI.12.0.R1.11.00.00.782.015_System_Split_QPST.zip | OneDrive PD2050F_EX_A_3.8.15_LA.UM.9.15.r1-01200-KAMORTA-SM4250_Split_QPST.zip | OneDrive PD2050F_EX_A_3.8.11_LA.UM.9.15.r1-01200-KAMORTA-SM4250_Split_QPST.zip | OneDrive PD2050F_EX_A_3.11.14_LA.UM.9.15.R1-01200-KAMORTA-SM4250_Split_QPST.zip | OneDrive PD2050F_EX_A_1.9.7_LA.UM.9.15.r1-01200-KAMORTA-SM4250_Split_QPST.zip | OneDrive PD2050F_EX_A_1.9.4_LA.UM.9.15.r1-01200-KAMORTA-SM4250_Split_QPST.zip ...
VIVO
VIVO

Stock ROM for Vivo iQOO Z6 Pro (PD2193F)

Stock ROM for Vivo iQOO Z6 Pro (PD2193F) DOWNLOAD: PD2193F_EX_A_13.1.16.3.W20.V000L1_ZK_20220802100157_LA.QSSI.13.0.R1.11.00.00.913.005.00_System_Split_QPST.zip | OneDrive PD2193F_EX_A_12.0.6.0.W30.V000L1_OTA.zip | OneDrive HOW TO ...
VIVO

Stock ROM for Vivo Y11S (PD2042F)

Stock ROM for Vivo Y11S (PD2042F) DOWNLOAD: PD2042F_SM4250_EX_A_36.11.27_LA.UM.9.15.r1-01200-KAMORTA_QPST.zip | OneDrive PD2042F_EX_A_36.11.27_LA.UM.9.15.r1-01200-KAMORTA-SM4250_Split_QFIL.zip | OneDrive PD2042F_EX_A_3.7.2_LA.UM.8.15.r1-02500-KAMORTA_Split.zip | OneDrive PD2042F_EX_A_3.7.2_230421_QPST.zip | OneDrive ...
VIVO

Stock ROM for Vivo S12 Pro (PD2163F)

Stock ROM for Vivo S12 Pro (PD2163F) DOWNLOAD: PD2163F_MT6893_EX_A_3.14.5_220707.zip | OneDrive PD2163F_MT6893_EX_A_3.14.5_070722.zip | OneDrive PD2163F_MT6893_EX_A_3.10.7_211228.zip | OneDrive HOW ...
VIVO

Stock ROM for Vivo Y56 5G (PD2230F)

Stock ROM for Vivo Y56 5G (PD2230F) DOWNLOAD: PD2230F_MT6833_EX_A_13.0.10.9.W30.V000L1_060323.zip | OneDrive PD2230F_MT6833_EX_A_13.0.10.3.W30.V000L1_160223.zip | OneDrive HOW TO FLASH: ...

Posts navigation